SJF - Etiska riktlinjer för jakt och jaktträning med hund

 

För att komma till dokumentet - Klicka här!

 

 

Svenska Jägareförbundets jaktetiska riktlinjer

 

  • Vi respekterar viltet, naturen och samhället
  • Vi vårdar en naturresurs på ett hållbart sätt
  • Vi vårdar jaktens namn och rykte
  • Vi söker och förmedlar kunskap