Klubbmästerskap

 

Från det att Fauveklubben startades år 2001 anordnades varje år en inofficiell utställning i samband med klubbens årsmöte.

Årsmötet och detta inofficiella KM i utställning brukade varje år hållas under senvåren/försommaren. Från och med år 2006 anordnades även ett KM i viltspår samma helg.

Aktiviteterna var mycket uppskattade och det blev ett tillfälle för klubbens medlemmar att träffas, tävla med våra hundar under avslappnade former och även få ett stort deltagande vid årsmötet.

 

Vid årsmötet 2010 reviderades klubbens stadgar vilket då innebar att tidpunkten för årsmötet flyttades. Vi måste numera hålla vårt årsmöte före mars månads utgång då hänsyn måste tas både till SBaK och SKK. Förändringarna gällde således alla rasklubbar. Flytten av årsmötet till mars försvårade för oss att fortsätta denna trivsamma tradition. Vi har dock tankar om att försöka finna vägar att framöver får att få till något liknande.

 

Dokumentationen av de KM som hann att genomföras är begränsade men vi vill ändå här presentera det som finns dokumenterat. Till vänster finner du några av våra genomförda KM både i Utställning och Viltspår.