Reviderad RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) 2012-12-11

Så är några timmars arbete i veckan under nästan 10 månader, preliminärt till sin ända. Reviderad RAS fastställdes av styrelsen 2012-12-11.

 

De sista arbetet med att granska och värdera de synpunkter som inkommit är nu bektade och inarbetats till delar i den slutliga utgåvan. Ett stort tack till er som bidragit med synpunkter.

 

Kommentar till reviderad RAS 2012-12-11

 SBFK;s RAS är utformad för att kunna läsas och förstås av både uppfödare och vanliga hundägare samt blivande hundköpare. Därför innehåller vår RAS också viktig information avseende bl.a. grundläggande genetik. Denna information bedömer vi utgöra viktig kunskap för att förstå faktaunderlaget, slutsatserna, målsättningarna och handlingsplanerna i RAS. Vid SKK/AKs sammanträde den 12 mars 2013 fastställdes officiellt reviderad RAS för Basset Fauve de Bretagne. Protokollsutdrag kommer när protokollet är justerat.

 

Läs utlåtande från SKK/AKs granskare. Klicka här

 

Har du frågor kan du kontakta någon i Avelskommittén eller AG Drev.

Kontaktuppgifter till Avelskommittén hittar du genom att Klicka här!

Kontaktuppgifter till AG Drev hittar du geom att Klicka här!

 

Vill du läsa RAS 2012? Klicka här

 

Vill du läsa igenom den äldre RAS från 2006? Klicka här