Arbetsgruppen Drevjakt - AG Drev

 

Vid Svenska Basset Fauve Klubbens årsmöte 2010 beslutade medlemmarna att styrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp med syfte att mer specifikt än tidigare, arbeta med frågorna kring fauven som drivande jakthund.

 

Arbetsgruppens huvudsakliga uppgifter är att:

  • Bevaka att BFdB i Sverige är och förblir en drivande jakthund och vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa detta samt leda och administrera sådana av årsmötet eller styrelse beslutade åtgärder.
  • Marknadsföra rasen som jakthund
  • Arrangera aktiviteter som stimulerar och stödjer medlemmarna till fler starter på drevprov och ökar intresset för rasen som drivande hund
  • Arbeta med övriga frågor rörande drevprov och jakt med fauven som drivande hund i Sverige.

AG Drev ansvarar för närvarande för följande aktiviteter:

  • Intro Drevprov
  • Drevkampen
  • Löpande sammanställning av drevprovsresultat från år 1994 och framåt
  • Årets Basset Fauve de Bretagne

 

Har du i övrigt frågor eller funderingar kring arbetsgruppens verksamhetsområde som du vill dryfta är du välkommen att höra av dig till oss i arbetsgruppen.

Anders Johnsson Anders Johnsson

Sammankallande AG Drev

Sedan årsmötet 2019 är Anders Johnsson sammankallande i AG Drev.
Anders är nyss fyllda 50 och boendes i Varberg med fru, jagande dotter och våra två Fauvar. Intresset för just en Fauve kom efter Jägardrömmens kennel kom till marken jag jagade på och visade upp sina hundar, och sedan dröjde det inte länge innan jag stod på intresselistan efter en egen valp. 
Det är en helt ny värld som öppnats för mig, med utställningar, viltspårprov och drevprov, något som fler borde få chansen att prova då det ger så mycket för både hund och ägare.

Ni når Anders på telefon
072-583 43 46
eller via mail
ansjo69@hotmail.com

Joel Dahlberg
Iggesund
dallas_92185@hotmail.com
070-230 19 92

Patrik Särenfors
Södertälje
patrik@peks.nu
070-539 79 81

Peter Sköld
Bengtsfors
peter.skold@amal.se
076-105 53 20