Arbetsgruppen Drevjakt - AG Drev

 

Vid Svenska Basset Fauve Klubbens årsmöte 2010 beslutade medlemmarna att styrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp med syfte att mer specifikt än tidigare, arbeta med frågorna kring fauven som drivande jakthund.

 

Arbetsgruppens huvudsakliga uppgifter är att:

  • Bevaka att BFdB i Sverige är och förblir en drivande jakthund och vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa detta samt leda och administrera sådana av årsmötet eller styrelse beslutade åtgärder.
  • Marknadsföra rasen som jakthund
  • Arrangera aktiviteter som stimulerar och stödjer medlemmarna till fler starter på drevprov och ökar intresset för rasen som drivande hund
  • Arbeta med övriga frågor rörande drevprov och jakt med fauven som drivande hund i Sverige.

AG Drev ansvarar för närvarande för följande aktiviteter:

  • Intro Drevprov
  • Drevkampen
  • Löpande sammanställning av drevprovsresultat från år 1994 och framåt
  • Årets Basset Fauve de Bretagne

 

Har du i övrigt frågor eller funderingar kring arbetsgruppens verksamhetsområde som du vill dryfta är du välkommen att höra av dig till oss i arbetsgruppen.

Peter Sköld
Bengtsfors
peter.skold@amal.se
076-105 53 20

Mikael Bonnevier
Örsundsbro
bonne73@gmail.com
070-606 90 80

Joel Dahlberg
Iggesund
dallas_92185@hotmail.com
070-230 19 92

Patrik Särenfors
Södertälje
patrik@peks.nu
070-539 79 81

Jimmy Nilsson
Båstad
jimmy.nilsson@nolato.com
076-635 73 43