Revisorer

 

Revisorerna väljs av årsmötet och har till uppgift att granska föreningens räkenskaper. Det är revisorns som har att föreslå huruvida klubbens styrelse skall beviljas ansvarsfrihet eller ej vid årsmötet.

Klubben har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Dessa väljs på ett år åt gången.

Revisor
Christina Forsgren
Svedje 772
86035  SÖRÅKER
073-8448994

info@forsgrenens.se

 

Revisorssuppleant

 

Ulrik Karlsson

Lövnäsvägen 18

686 35 Sunne

 

Mobil:070-644 63 47

Tel: 0565-105 56