Revisorer

 

Revisorerna väljs av årsmötet och har till uppgift att granska föreningens räkenskaper. Det är revisorns som har att föreslå huruvida klubbens styrelse skall beviljas ansvarsfrihet eller ej vid årsmötet.

Klubben har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Dessa väljs på ett år åt gången.

Revisor

 

Jan-Erik Sjömilla

Östra Granhammar 216

719 91Vintrosa

 

Mobil:070-641 80 74

Tel: 019-22 43 22

 

Revisorssuppleant

 

Ulrik Karlsson

Lövnäsvägen 18

686 35 Sunne

 

Mobil:070-644 63 47

Tel: 0565-105 56