Valberedning

 

Nedan presenteras valberedningen. Valberedeningen arbetar på uppdrag av föregående årsmöte för att finna lämpliga kandidater till olika poster i styrelse samt revisorer.
Valberedningen tar tacksamt emot intresseanmälningar, tankar och idéer. Då vi är en klubb som är utspridd över landet innebär det att vi inte känner till varandra så bra och valberedningsarbetet blir i och med detta lite svårare.

 

Är du intresserad av att bidra genom att engagera dig i klubben? Det kan handla om att vilja bidra i styrelsearbete eller att på annat sätt bidra med någon eller några timmars engagemang per månad, så tveka inte att höra av dig. Som medlem kan du också höra av dig till oss för att bara höra dig för om vad det skulle innebära att engagera sig och vilka olika funktioner som behövs för att vi ska kunna utveckla klubben och vår verksamhet.

 

Varmt välkommen!

Sammankallande i valberedningen

Kurt Johansen

Särna
076-142 49 89

grebbas@live.se

 

Per-Erik Pettersson

073-62 36 907
pelleaelg@hotmail.com

Katarina Ecklein

076-186 46 00

k.ecklein@hotmail.com