Mötesprotokoll

Nedan hittar du samtliga årmötesprotokoll från tidigare årsmöten samt samtliga handlingar inför aktuellt årsmöte.

Årsmöte 2018 och därtill hörande material:

 
Se specifik flik "Årsmöte 2018" här till vänster i  listan!