RAS 2012

 

De rasspecifika avelsstrategierna för Basset Fauve de Bretagne reviderades under 2012.

Du kommer till beskrivning av RAS samt dokumentet genom att Klicka här!